For listening

тексты видео

Սցենարի հեղինակ՝ Է. Ակոպով, բեմադրող ռեժիսոր՝ Գ. Մելքոնյան, բեմադրող օպերատոր՝ Մ. Վարդանով, բեմ. նկ. Գ. Թորոսյան, կոմպոզ. Ա. Բոյամյան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո, ռեժ. Լ. Դավթյան, զգ. նկ. Գ. Մանուկյան, նկ. դիմ. Ն. Խաչատրյան, ռեժ. աս. Ժ. Բարսոյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Վ. Մալիգին, Մ. Ստամբոլցյան, տն. Կ. Գալոյան

Դերերում. Սամսոն -- Ռ. Արոյան, Գասպար -- Լ. Սարկիսով, Աելիտա -- Է. Պետրոսյան, Շուշան -- Թ. Հովհաննիսյան, երեխաներ` Ն. Ալավերդյան, Մ. Պողոսյան, Ա. Ալավերդյան, Տ.Նուրբեկյանց, Բ. Անանյան, Ա. Աթաբեկյան, Ա. Աճեմյան, Ա. Հայրումյան: