For listening

Прослушайте и ответьте на вопросы:

Սցենարի հեղինակ՝ Է. Ակոպով, բեմադրող ռեժիսոր՝ Գ. Մելքոնյան, բեմադրող օպերատոր՝ Մ. Վարդանով, բեմ. նկ. Գ. Թորոսյան, կոմպոզ. Ա. Բոյամյան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո, ռեժ. Լ. Դավթյան, զգ. նկ. Գ. Մանուկյան, նկ. դիմ. Ն. Խաչատրյան, ռեժ. աս. Ժ. Բարսոյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Վ. Մալիգին, Մ. Ստամբոլցյան, տն. Կ. Գալոյան: 

Դերերում. Սամսոն -- Ռ. Արոյան, Գասպար -- Լ. Սարկիսով, Աելիտա -- Է. Պետրոսյան, Շուշան -- Թ. Հովհաննիսյաներեխաներ` Ն. Ալավերդյան, Մ. Պողոսյան, Ա. Ալավերդյան, Տ.Նուրբեկյանց, Բ. Անանյան, Ա. Աթաբեկյան, Ա. Աճեմյան, Ա. Հայրումյան: